Telekhatár-rendezés

-

Telekhatár-rendezés

Telekhatár-rendezés

Telekhatár rendezés fogalma: Két vagy több különálló, egymással határos telek közös határának módosítása úgy, hogy az érintett telkek nem szűnnek meg és új sem keletkezik. A telekhatár rendezést földmérőként én végzem.

Telekhatár rendezés szabályai

A telekalakítási eljárások (így a Telekhatár rendezés) esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell készíteni. A vázrajzok készítése során az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet, a helyi építési szabályzat által meghatározott előírásokat és a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásait is figyelembe kell venni.
Az adott Telekhatár rendezési munkákat csak akkor engedélyezi a főépítész, ha az a Telekhatár rendezés jogszabályainak megfelel. A Telekhatár rendezés során minden változás utáni telek méretének (szélesség, terület) meg kell felelni a Helyi Építési Szabályzatnak és minden érintett jogszabálynak.

Telekhatár rendezés folyamata

A telekhatár rendezés menete:

  1. Első lépésben el kell készítenem az adott telekhatár rendezési földmérési munkát. A változási vázrajzokat, telekalakítási helyszínrajzokat. Az irodai munkát helyszíni felmérés előzi meg.
  2. A földhivatali vizsgálatot és a záradékolást követően el kell indítani a telekalakítási-engedélyezési eljárást.
  3. Ezt követően az adott munkarészek a Főépítészhez kerülnek és ha a munka megfelel a helyi építési szabályzatban és egyéb rendeletekben leírt kritériumoknak, úgy engedélyezik a Telekhatár rendezést.
  4. Utolsó lépésként az ingatlan-nyilvántartási átvezetést kell intézni a földhivatalnál. Szükség esetén ügyvéd intézi és adásvételi szerződés vagy egyéb ügyvédi okirat szükséges. Telekhatár rendezéshez megállapodás szükséges a tulajdonosok közt ha több érintett fél van. Ekkor az összes fél hozzájárulása is szükséges.

Telekhatár rendezés díja

Mennyibe kerül a Telekhatár rendezés?

Az Telekhatár rendezési munka kiinduló árairól az Árlistában tájékozódhat.
A Telekhatár rendezés ára a következő tényezők alapján módosulhatnak: Mik a változás előtti telkek tulajdonságai, megközelíthetősége. Valamint a módosított határvonalak hogy fognak megváltozni, azok mit érintenek.
Az adott Telekhatár rendezés munka árát az is módosítja, hogy mi az érintett telkek fekvése (belterület, zártkert, külterület) A földmérési munkadíjon kívül a Telekhatár rendezés költsége a kiszállási díjat és a földhivatali költséget tartalmazza.

Ajánlatkérés

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Telekhatár-rendezés
Kapcsolat
Close Search Window