Telekalakítás

-

Telekalakítás

Telekalakítás

Telekalakítás fogalma

A telekhatár változásával járó eljárásokat összefoglaló néven telekalakításoknak nevezzük. Ha egy vagy több meglévő földrészletet több más formájú, nagyságú, számú, önálló földrészletté szeretne alakítani akkor valamelyik telekalakítási munkára van szüksége.

Telekalakítás szabályai

A telekalakítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell készíteni. A vázrajzok készítése során az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet, a helyi építési szabályzat által meghatározott előírásokat és a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásait is figyelembe kell venni.
Az adott telekalakítási munkákat csak akkor engedélyezi a főépítész, ha az a telekalakítás szabályainak megfelel.

Telekalakítási munkák fajtái

TELEKEGYESÍTÉS, ÖSSZEVONÁS

Két vagy több különálló, egymással határos telekből egy új egyesített telek kialakítása a belső határvonalak megszüntetésével.

TELEKMEGOSZTÁS

Egy meglévő telekből több önálló telek kialakítása. A munka eredménye egy adott telek kettő vagy több részre történő felosztása esetén megosztási változási vázrajz.

TELEKHATÁR-RENDEZÉS

Két vagy több különálló, egymással határos telek közös határának módosítása úgy, hogy az érintett telkek nem szűnnek meg és új sem keletkezik.

TELEKCSOPORT ÚJRAOSZTÁS

Kettő vagy több telekből, eltérő számú, de egynél több telek kialakítása.

Telekalakítás díja és eljárás menete

Az egyes telekalakítási munkák díjazásáról, kiinduló árairól az Árlistában tájékozódhat.

A telekalakítási eljárás menete:

  1. Első lépésben el kell készíteni a földmérőnek az adott telekalakítási munkát. A változási vázrajzokat, telekalakítási helyszínrajzokat…
  2. A földhivatali vizsgálatot és a záradékolást követően el kell indítani a telekalakítási-engedélyezési eljárást.
  3. Ezt követően az adott munkarészek a Főépítészhez kerülnek és ha a munka megfelel a helyi építési szabályzatban és egyéb rendeletekben leírt kritériumoknak, úgy engedélyezik a telekalakítást.
  4. Utolsó lépésként az ingatlan-nyilvántartási átvezetést kell intézni a földhivatalnál. Szükség esetén ügyvéd intézi és adásvételi szerződés vagy egyéb ügyvédi okirat szükséges ha több érintett fél van. Ekkor az összes fél hozzájárulása is szükséges.

Ajánlatkérés

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Telekalakítás
Kapcsolat
Close Search Window