Telek kimérése, telekhatár kitűzés

-

Telek kimérése, telekhatár kitűzés

Telekhatár kitűzés fogalma

Amennyiben ki szeretné jelöltetni a telke határát, önnek földmérőre van szüksége. A műveletet telekhatár kitűzésnek hívják. (Szokták ezt a földmérési szolgáltatást a telek kimérésének vagy telek kitűzéseként is emlegetni.)
Mielőtt megvásárolna egy telket, kiemelten ajánlott a telekhatárokat ellenőriztetni. Egy telekhatár felméréssel, esetleges eltérések kimutatásával, telekhatárok kitűzésével több éves fejfájást és pereskedést előzhet meg.
Ha épületet tervez építeni a telkére vagy be akarja keríteni a telkét, esetleg a régi kerítés helyére akar egy új kerítést építeni feltétlenül szüksége van a telekhatár hivatalos kimérésére. Sok más okból is felmerülhet, hivatalosan hol is van a telke határa.

Telekhatár kitűzés menete

A telek kimérési munka a következő lépésekből áll:

 1. A kitűzést megelőzően elvégzem az előzetes helyszíni felmérést. Ekkor megmérem a kitűzendő és az összes szomszédos teleken, a helyszínen fellelhető kerítését, telekhatárokat, minden lényeges helyszíni tereptárgyat…
 2. Megrendelem a földhivataltól a munka elvégzéséhez szükséges földmérési adatokat. A telekhatárokat a földhivatali térkép tartalmazza. (telekhatár térkép)
 3. A helyszíni állapot, a hivatalos földhivatali térképi (telekhatár térkép) tulajdonlapi adatok és a korábbi (múltbéli) földmérési munkák alapján meghatározom a kitűzendő telekhatár sarokpontokat.
 4. Kiértesítem az összes érintett felet (a kitűzendő telek és összes szomszédos telek tulajdonosát) a helyszíni telekhatár kimérés időpontjáról
 5. Elvégzem a telekhatár kitűzést. A helyszínen megjelent felekkel kitöltetem a helyszíni jegyzőkönyvet.
 6. A telekkimérést követően, a jogszabályban meghatározott határidőn belül elkészítem a földmérési munkarészeket, majd beküldöm azokat a földhivatalba vizsgálatra.
 7. A földhivatal a vizsgálatot követően nyilvántartásba veszi a kitűzési vázrajzot.

Telekhatár kitűzés ára

Mennyibe kerül egy telek kimérése?

A Telekhatár kitűzési munka kiinduló árairól az Árlistában tájékozódhat.
A telekhatár kitűzés díját több tényező befolyásolja.
A telek kimérés ára módosulhat:
A földmérési munkadíjon kívül a Telekhatár kitűzés költsége a kiszállási díjat és a földhivatali és postázási költségeket és a tartalmazza.

A telekhatár kitűzés (telek kimérés) szabályai

A telekhatár kitűzési földmérési munka végzése során a hatályos jogszabályoknak és kormányrendeleteknek megfelelően kell eljárni.
A telekhatár kitűzés (telek kimérés) egyes szabályai:
 • A kitűzésről minden esetben értesíteni kell a szomszédos telkek tulajdonosait. A helyszínen megjelent felekkel kitöltetni a helyszíni jegyzőkönyvet.
 • Amennyiben a kitűzendő telek tulajdoni lapján valamilyen perfeljegyzés szerepel (legyen az ingatlan területével, határvonalával vagy tulajdonjogával kapcsolatos, vagy végrehajtás…) a telekhatár kitűzés nem végezhető el
 • Túlhasználta megállapítása esetén: Ha a kitűzött határvonal helyzete a tényleges használattól a jogszabályban megengedett értéknél nagyobb mértékben tér el, akkor a természetbeni használat szerinti határvonalat helyét és méreteit a hatályos állapottól eltérő módon fel kell tüntetni a kitűzési vázrajzon. A kitűzött hatályos állapot és a természetbeni használat közötti területeltérést ki kell mutatni.
 • Túlhasználat esetén a károsult fél csak a túlhasználó földrészlet tulajdonosának hozzájárulásával vagy véglegessé vált közigazgatási határozat vagy jogerős bírósági ítélet (egyezséget jóváhagyó végzés) alapján veheti a kérdéses területet birtokba.

Felhasznált forrás:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800008.AM&txtreferer=00000001.TXT
(8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól)

Ajánlatkérés

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Telekhatár kitűzés
Kapcsolat
Close Search Window