Szolgáltatások

-

Szolgáltatások

3D terepmodell

Új létesítmények tervezési faladatainak elengedhetetlen alapja a geodéziai felmérés követően elkészített tervezési alaptérkép. A mérési eredményekből 3D terepmodell is létrehozható.

Bővebben »

Belterületbe csatolás

Amennyiben meg szeretné változtatni telkének fekvési besorolását úgy a földmérő által elkészített változási vázrajzra van szüksége. A leggyakrabban kért változtatás a belterületbe vonás.

Bővebben »

Épület alap kitűzés

Tervezett építmény alap sarokpontjainak megjelölése a helyszínen. Építkezés megkezdése előtt feltétlenül érdemes az épület alapjának töréspontjait földmérővel kitűzetni.

Bővebben »

Épületfelmérés

Ha szeretné tudni épülete pontos méreteit vagy további tervezési, átalakítási, állagmegóvási feladatok vagy akár társasház alapítás céljából szüksége van alaprajzokra, önnek épületfelmérésre van szüksége.

Bővebben »

Épületfeltüntetés

Amennyiben meglévő épülethez hozzáépítés vagy valamilyen módosítás történt, esetleg a telken új épületek, építmények épültek, önnek Épületfeltüntetésre van szüksége.

Bővebben »

Épülettörlés

Amennyiben a telken lévő egy vagy több épületet elbontották vagy tervezik elbontani, szükség van elbontott épület törlésére.

Bővebben »

Geodéziai felmérés

Új létesítmények tervezési faladatainak elengedhetetlen alapja a geodéziai felmérést követően elkészített tervezési alaptérkép. Ez tartalmazza a jogi és a helyszíni állapotot, tereptárgyakat, minden meglévő épületet és építményt, közműveket, magassági viszonyokat.

Bővebben »

Használati megosztás

Ha egy telken több tulajdonos van és szeretnék elhatárolni a területeket, viszont a telket nem szeretnék vagy nem lehet új telkekre osztani. Ebben az esetben az ingatlan használati megosztása szükséges.

Bővebben »

Megvalósulási térkép

A projekt végén, az építkezés lezártával nélkülözhetetlen a megvalósult építmények, objektumok, közművek, burkolatok vagy bármilyen egyéb létesítmény pontos dokumentálása. Ehhez földmérő szükséges.

Bővebben »

Művelési ág változás

Ha egy teleknek, vagy annak egy vagy több részének (alrészlet) művelési ága megváltozik, akkor művelési ág változási vázrajz szükséges a változás tulajdonlapi és térképi átvezetéséhez.

Bővebben »

Szintvonalas helyszínrajz

Új létesítmények tervezési faladatainak elengedhetetlen alapja a geodéziai felmérés követően elkészített tervezési alaptérkép. A mérési eredményekből szintvonalas helyszínrajz is létrehozható.

Bővebben »

Szolgalmi jog bejegyzés

Amennyiben egy telek tulajdonosa másik ingatlant vagy ingatlanokat meghatározott módon és területen használja vagy használni akarja (például átjárási, vízelvezetési, gázvezeték szolgalmi jog stb..) Szolgalmi jogok bejegyzéséhez földmérő által készített változási vázrajz szükséges.

Bővebben »

Társasházi alaprajz

Új társasházak alapításához, illetve meglévő társasházak alapító okiratának módosításához 2014 január 1-től a 8/2018 AM rendeletnek megfelelő digitális társasház alaprajzot kell benyújtani a földhivatalba.

Bővebben »

Telekhatár kitűzés

Amennyiben nem tudja hol van a telkének hivatalos határvonala. Legyen az ok akár építkezés, kerítés építés, telekhatárvita, vagy csak szeretné tudni telkének pontos elhelyezkedését.

Bővebben »

Telekhatár-rendezés

Két vagy több különálló, egymással határos telek közös határának módosítása úgy, hogy az érintett telkek nem szűnnek meg és új sem keletkezik.

Bővebben »

Telekmegosztás

Egy meglévő telekből több önálló telek kialakítása. A munka eredménye egy adott telek kettő vagy több részre történő felosztása esetén megosztási változási vázrajz.

Bővebben »

Változási vázrajz

A változási vázrajz az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának, továbbá a jogok és tények változását eredményező digitális és papíralapú földmérési munkarész.

Bővebben »
Szolgáltatások
Kapcsolat
Close Search Window