Szolgalmi jog bejegyzés

-

Szolgalmi jog bejegyzés

Szolgalmi jog bejegyzés

Mikor szükséges a szolgalmi jog bejegyzése?

Abban az esetben van szükség szolgalmi jog bejegyzésére, ha egy telek mindenkori tulajdonosa egy másik telket meghatározott nagyságú területen és módon akarja használni (vagy már használja is) vagy követelheti, hogy az adott szolgalommal terhelt telek mindenkori tulajdonosa a jogosultságából eredő valamely gyakorlattal ne éljen (pl. gázvezeték szolgalmi jognál a gázvezeték nyomvonalán és annak védősávján belül a telek tulajdonosa nem építkezhet).

Szolgalmat a következő célokból lehet alapítani:

A szolgalom jog bejegyzés a telekhez kapcsolódik, nem pedig annak tulajdonosához. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a telek esetleges jövőbeni eladásakor, tulajdonosi/használati viszonyok megváltozásánál a szolgalom megmarad. A szolgalom jogosultja és kötelezettje az érintett telkek tulajdonosai.

Ahhoz hogy a szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön, változási vázrajzot kell készíttetni, ezt én készítem el mint földmérő.

A Szolgalmi Jog bejegyzés menete

A szolgalmi jog bejegyzés lépések – A felek közötti  megállapodás (közhiteles okirat) elkészítése:

A szolgalom alapjául a közhiteles okirat és a földmérő által elkészített változási vázrajz elkészítése szükséges. Az ügyvéd elkészíti a megállapodást a felek között. Ezt a közhiteles okiratot és a szolgalmi jogról készült változási vázrajzot (Ezt a földmérési munkarészt készítem el) le kell adni az illetékes földhivatalban. Az így keletkezett szolgalmi jog rákerül az ingatlan tulajdoni lapjára.

Helyszíni felmérés, valamint a dokumentáció elkészítése:

  1. Első lépés a helyszíni felmérés amely során megmérem a munka elkészítéséhez szükséges természetbeni állapotot: A munka tárgyát jelentő szolgalom helyszínen megmérhető töréspontjait, a telken fellelhető összes épületet, telekhatár sarokpontjait, szomszédos telkek közterületről elérhető telekhatár sarokpontjait
  2. Megszerzem a munka elkészítéséhez szükséges összes adatot. Megrendelem a földhivataltól a munka elvégzéséhez szükséges földmérési földhivatali adatokat, valamint a munkától függően megszerzem a kérdéses szolgalom digitális állományait (meglévő, megvalósult vezetékek esetén)
  3. Elkészítem az összes dokumentációt, digitális térképi anyagot és minden egyéb szükséges papírt.
  4. Ezt követően a kész munkát minden szükséges dokumentummal együtt beküldöm a földhivatalra vizsgálatra.
  5. A földhivatal a vizsgálatot követően záradékolja a vázrajzokat.
A szolgalmi jog bejegyzés utolsó lépéseként, a közhiteles okiratot és a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot be kell adni a földhivatalba ingatlan-nyilvántartási átvezetésre. Az így keletkezett szolgalmi jog rákerül az ingatlan tulajdoni lapjára.

A szolgalmi jog bejegyzés díja

A szolgalmi jog bejegyzési munka kiinduló árairól az Árlistában tájékozódhat.
A szolgalmi jog bejegyzés díja a következő tényezők alapján módosulhatnak:
Mik a változás előtti telek tulajdonságai, megközelíthetősége. Valamint
Mivel a szolgalmi jog bejegyzés díja sok tényezőtől függ, nem lehet minden munkára érvényes díjakat meghatározni. Csak az előzetesen megbeszélt költségek és munkadíj van mely az adott munka méretéhez van igazítva.

A földmérési munkadíjon kívül a szolgalmi jog bejegyzés költsége a kiszállási díjat és a földhivatali költséget tartalmazza.

Ajánlatkérés

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Szolgalmi jog bejegyzés
Kapcsolat
Close Search Window