Egyéb önálló ingatlan

-

Egyéb önálló ingatlan

Egyéb önálló ingatlan (EÖI)

Egyéb önálló ingatlan fogalma

Egyéb önálló ingatlan az, ha az építmény más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen áll.
A földrészleten kívül Egyéb önálló ingatlannak kell tekinteni:

Egyéb Önálló Ingatlan létrehozása

Az Egyéb Önálló Ingatlan létrehozása megegyezik az épületfeltüntetés eljárásával, azzal a különbséggel, hogy a feltüntetett épület egy külön helyrajzi számot kap. Erre legtöbb esetben akkor van szükség, amikor egy osztatlan közös tulajdonban lévő telekre több épület kerül és a tulajdonosok szeretnék egyértelműen – jogilag – megkülönböztetni őket, kizárólagos tulajdonként kezelni azokat. A földhivatali bejegyzés egyéb önálló ingatlan esetén így megegyezik az épületfeltüntetés menetével.

Egyéb önálló ingatlan feltüntetése

Az egyéb önálló ingatlan feltüntetésének menete megegyezik az épületfeltüntetés menetével:

  1. Első lépés a helyszíni felmérés amely során megmérem a munka elkészítéséhez szükséges természetbeni állapotot: a telken fellelhető összes épületet, telekhatár sarokpontjait, szomszédos telkek közterületről elérhető telekhatár sarokpontjait,…
  2. A tulajdonossal kitöltetem az ingatlan-nyilvántartási kérelmet ami az egyéb önálló ingatlan feltüntetésének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges
    Megrendelem a földhivataltól a munka elvégzéséhez szükséges földmérési földhivatali adatokat.
  3. Elkészítem az összes dokumentációt, digitális térképi anyagot és minden egyéb szükséges papírt.
  4. Ezt követően a kész munkát minden szükséges dokumentummal együtt beküldöm a földhivatalra vizsgálatra.
  5. A földhivatal a vizsgálatot követően záradékolja az Egyéb önálló ingatlan feltüntetési vázrajzokat.
  6. Ezt követően a záradékolt vázrajzokat feltöltöm az OÉNY-be (Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszere)
  7. Amint meg van a használatbavételi engedély, a földhivatal elvégzi az EÖI ingatlan-nyilvántartási átvezetését.

Mennyi az egyéb önálló ingatlan feltüntetés ára?

Az egyéb önálló ingatlan feltüntetési munka kiinduló árairól az Árlistában tájékozódhat.

A munka ára a következő tényezők alapján módosulhatnak:
Mivel a munkadíj sok tényezőtől függ, nem lehet minden munkára érvényes díjakat meghatározni. Csak az előzetesen megbeszélt költségek és munkadíj van mely az adott munka méretéhez van igazítva.

Ajánlatkérés

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Egyéb önálló ingatlan
Kapcsolat
Close Search Window