Telekalakítás

by

A telekhatár változásával járó eljárásokat összefoglaló néven telekalakításoknak nevezzük....

Read More →

Egyéb önálló ingatlan

by

Egyéb önálló ingatlan létrehozása szükséges, ha az építmény más tulajdonában van mint a földrészlet, amelyen áll....

Read More →

3D terepmodell

by

Új létesítmények tervezési faladatainak elengedhetetlen alapja a geodéziai felmérés követően elkészített tervezési alaptérkép. A mérési...

Read More →

Szintvonalas helyszínrajz

by

Új létesítmények tervezési faladatainak elengedhetetlen alapja a geodéziai felmérés követően elkészített tervezési alaptérkép. A mérési...

Read More →

Közmű nyomvonal kitűzés

by

Új közmű vezetékek létesítése során a kivitelezés megkezdése előtt ki kell tűzni az építendő és az esetleges keresztező vezetékek...

Read More →

Megvalósulási térkép

by

A projekt végén, az építkezés lezártával nélkülözhetetlen a megvalósult építmények, objektumok, közművek, burkolatok vagy bármilyen egyéb...

Read More →

Belterületbe csatolás

by

Amennyiben meg szeretné változtatni telkének fekvési besorolását úgy a földmérő által elkészített változási vázrajzra van szüksége. A...

Read More →

Szolgalmi jog bejegyzés

by

Amennyiben egy telek tulajdonosa másik ingatlant vagy ingatlanokat meghatározott módon és területen használja vagy használni akarja (például...

Read More →

Művelési ág változás

by

Ha egy teleknek, vagy annak egy vagy több részének (alrészlet) művelési ága megváltozik, akkor művelési ág változási vázrajz szükséges a...

Read More →

Használati megosztás

by

Ha egy telken több tulajdonos van és szeretnék elhatárolni a területeket, viszont a telket nem szeretnék vagy nem lehet új telkekre osztani. Ebben az...

Read More →

Használati megosztás
Kapcsolat
Close Search Window